Travemünder Woche

Travemündeveckan innehåller ett antal regattor och äger rum i juli varje år. Denna händelse skapades 1889 när Hamburgs köpmän Hermann Wentzel och Hermann Dröge seglade för en flaska Lübeck Rotspon. Sedan dess har denna traditionella "Rotspon Cup" fortsatt och varje år utmanar borgmästaren i Lübeck, Bernd Saxe, borgmästaren i en annan stad.

Samarbetet med Travemünder Woche, en av världens största seglingsevenemang, har varit en av Marinepools viktigaste partnerskap i många år.

Travemünde Week är känd för en särskild form av regattor: snabb, taktiskt, gripande: Det är den direkta duell på vatten båt mot båt, skeppare till skeppare, besättning mot besättningsmedlemmar. Och det handlar om en sak: seger. Adrenalin och högspänning är påtagliga och påtagliga vid varje ras, även på land för åskådarna.

Marinepool följer och förvaltar organisationen av Travemünder Woche sedan 2005 och är den stolta partnern till denna attraktiva traditionella händelse.


WEBSITE:
Travemünder Woche