Produktreparationer - Service

Reparationstjänst för torrdräkter eller seglingskläder

I vår serviceavdelning kan vi reparera kortvariga sprickor i dina segelkläder, så att kläderna är vattentäta igen. Priset är baserat på tidsåtgången.
Vi reparerar även dina dräkter och, vid behov, bifogar även nya gummistövlar.

Service för flytvästar

När det gäller människolivs säkerhet är det nödvändigt med regelbunden inspektion av relevant utrustning. Hos en flytväst kan den naturliga åldringsprocessen påverka egenskaperna hos tygmaterialet och även funktionen hos den automatiska utlösningssystemet kommer att försämras (bl.a. operatörsfel). Med andra ord är livslängden begränsad. Den relevanta livlängden är satt till 10 år, men kan mycket väl efter noggrann utvärdering av våra tekniker förlängas. Kravet för förlängd livslängd för detta är att minst två årliga inspektioner utförts hos Marinepool.

Säkerhet som ett synligt tecken

Det regelbundna underhållet dokumenteras av MARINEPOOLs servicemärke som signalerar nästa underhålls månad och år, som liknar det för bilar och brandsläckare exempelvis.

Underhåll - direkt hos oss

Den regelbundna systemkontrollen av fackman inkluderar kontroll av flottören för luft  såväl som det automatiska uppblåsningssystemet.

Priser:

På United Moulders eller Halkey Robert Systems efter 2 år: 450:- Sek inkl 25% moms

För Hammarsystem:

a) Litet underhåll efter 2,5 år: 350:- Sek inkl 25% moms
b) Stort underhåll efter 5 år: 495:- Sek inkl 25% moms

Compass-Westen (endast de här angivna västarna upprätthålls av oss)

Kompass Compact II 150N, Kompassartikel nr. 832 225
Kompass Junior 150N, Kompassartikel nr. 593.700
Kompass Comfort 150N, Kompass Artikelnr. 548 609
Kompass Premium 150N + 275N, Kompass Artikelnr. 986 411 + 986 422
Kompass Professional 275 N, Kompassartikel nr. 593 609
Pris per kompass-väst-underhåll 395:- Sek inkl 25% moms.

12 seemile automatic väst (endast de västar som anges här upprätthålls av oss)

12seemil automatisk redningsvest 165N, 12seemil artikelnr. SM 520-100-118 / -119
12seemil automatisk redningsvest 300N med livbälte, 12seemil artikelnr. SM 520-100-112 / -113
12seemil automatisk redningsvest 165N med livbälte, 12seemil artikelnr. SM-520-100-102 / -101 / -200 / -210

Alla priser exklusive fraktkostnad 99:- Sek inkl 25% moms

OBSERVERA

Kontakta oss på info@ps-sportswear.com för vidare instruktioner kring service.

Ditt MARINEPOOL-Team